Wykaz projektów odrzuconych

NAZWA PROJEKTU UZASADNIENIE
odrzucenia projektu
„Powspominajmy dawna historię Szydłowca” Zgłoszony projekt nie wpływa na poprawę infrastruktury technicznej Gminy Szydłowiec i nie może być realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Szydłowca z dnia31 marca 2016 r. do Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty przyczyniające się do poprawy infrastruktury technicznej.
Budowa chodnika – Sadek Polanki Rzeczywisty koszt realizacji projektu znacznie przekroczy kwotę określoną w § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 r. Zgodnie z w/w przepisem koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć połowy kwoty przewidzianej na realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Szydłowiec tj. kwoty 150 000 zł.
Po dokonaniu weryfikacji projektu rzeczywisty koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 220 000 zł
Budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Mickiewicza
etap pierwszy
Rzeczywisty koszt realizacji projektu znacznie przekroczy kwotę określoną w § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 r. Zgodnie z w/w przepisem koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć połowy kwoty przewidzianej na realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Szydłowiec tj. kwoty 150 000 zł.
Po dokonaniu weryfikacji projektu rzeczywisty koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 290 000 zł
Modernizacja istniejącego oczka wodnego wraz z budową altany. Realizacja zgłoszonego projektu nie jest możliwa w ramach Budżetu Obywatelskiego ze względu na umiejscowienie oczka wodnego na terenie działki nie będącej w posiadaniu Gminy Szydłowiec. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 r. w § 3. ust. 3 pkt 3 jednoznacznie wskazuje, że do głosowania dopuszcza się tylko te projekty które zlokalizowane są na terenie będącym w posiadaniu Gminy Szydłowiec.