Lista rankingowa projektów

l.p KOD Nazwa zadania Liczba Głosów Kwota wniosku
1. 04 Altana dla mieszkańców Szydłówka. 1157 51970
2. 05 Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko. 471 40000
3. 10 Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373. 452 30000
4. 01 Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki. 379 60000
5. 08 Budowa chodnika. 236 31000
6. 07 Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej. 232 150000
7. 06 Zagospodarowanie placu zabaw. 189 60000
8. 09 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi
w miejscowoœci Zastronie.
156 30000
9. 02 Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy szkole podstawowej
w Wysokiej.
105 5000
10. 03 Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowieckiego i Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Odnowienie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego. 92 10000