Projekty wybrane do realizacji w roku budżetowym 2017

  1. Altana dla mieszkańców Szydłówka.
  2. Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko.
  3. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373.
  4. Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki.
  5. Budowa chodnika.
  6. Zagospodarowanie placu zabaw.
  7. Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy szkole podstawowej w Wysokiej.
  8. Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowieckiego i Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Odnowienie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego.