Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na rok 2016, ich weryfikacji, głosowania i ogłoszenia wyników:

1) 1 - 31 lipca – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;

2) 1 - 15 sierpnia – weryfikacja zgłoszonych projektów;

3) do 18 sierpnia – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania;

4) od 19 sierpnia do 10 września – głosowanie mieszkańców;

5) do 18 września – ogłoszenie wyników głosowania.