Wykaz zgłoszonych projektów

WYKAZ PROJEKTÓW
ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY SZYDŁOWIEC
NA 2019 ROK

Lp. Nazwa projektu Lokalizacja projektu Szacunkowy koszt projektu
1. Modernizacja placu zabaw – osiedla przy Placu Marii Konopnickiej Szydłowiec, Rejon ulic: Zamkowa, Radomska, Ogrodowa, Osiedle przy Placu Marii Konopnickiej 56 222,07 zł
2. Budowa chodnika przy ul. Hubala Szydłowiec, ul. Hubala 140 000,00 zł
3.  Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowej  Wola Korzeniowa działku nr 582 i 620  50 000,00 zł
4.  Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III  Sołectwo Chustki  100 000,00 zł
 5.  Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze gminnej Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m  Droga Majdów – Ciechostowice
Droga Majdów - Łazy
 149 760,00 zł
 6.  Zielone boisko w Szydłówku Szydłówek, działka nr 61/2  48 000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej nr 396 Rybianka 100 000,00 zł
8. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika i przebudowę drogi gminnej w Sadku Sadek - Polanki 35 000,00 zł
9. Adaptacja działki nr 144 m. Świerczek. Plac zabaw Świerczek, działka nr 144 40 000,00 zł
10. Budowa przepustu wodnego w ciągu pieszo-jezdnym Ciechostowice, działki nr 528, 529 8 900,00 zł
11. Plac zabaw, siłownia plenerowa, Street Workout Szydłowiec, ul. Kolejowa, nr działki 5282/24 82 100,00 zł
    Łączny koszt projektów: 809 982,07 zł