Rejestr złożonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 2016

lp. Data wpływu Nazwa projektu Szacunkowy koszt Dane wnioskodawcy
 1. 17.07.2015 Budowa ul. Górnej w Szydłowcu na odcinku od ul. Partyzantów do dz. Nr 2657/2 – Etap I Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRiD 50 000,00 zł Albert Krzewiński
 2. 22.07.2015 Plac rekreacyjno-sportowy "Nad Zalewem" 189 900,32 zł Marek Artur Koniarczyk
 3. 28.07.2015 Budowa chodnika w Woli Korzeniowej 110 000,00 zł Barbara Rogozińska
 4. 30.07.2015 Zamłynie nie z tej ziemi 300 000,00 zł Inga Pytka–Sobutka
 5. 31.07.2015 Boisko do piłki plażowej 5 000,00 zł Paulina Zugaj
 6. 31.07.2015 Świetlica sołecka 30 000,00 zł Beata Rzeźnik
 7. 31.07.2015 Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej 100 000,00 zł Leszek Jakubowski
 8. 31.07.2015 Pumptrack – Rowerowy plac zabaw w Szydłowcu 200 000,00 zł Katarzyna Jedlińska
 9. 31.07.2015 Siłownie zewnętrzne 160 000,00 zł Marek Zdziech
 10. 31.07.2015 Zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 25 000,00 zł Jerzy Pijarski
 11. 31.07.2015 Budowa linii oświetleniowej 21 000,00 zł Małgorzata Siebyła
 12. 31.07.2015 Siłownia plenerowa 73 431,00 zł Dariusz Mamla
 13. 31.07.2015 Budowa rowu i poboczy przy drodze gminnej w sołectwie Świerczek 20 000,00 zł Ewa Kaczor