Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania

 KOD PROJEKTU  NAZWA PROJEKTU
 01  Modernizacja placu zabaw – osiedle przy Placu Marii Konopnickiej
 02  Budowa chodnika przy ul. Hubala
 03  Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowej
 04  Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III
 05  Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m
 06  Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłówku”
 07  Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec
 08  Zagospodarowanie działki nr 144 w miejscowości Świerczek gm. Szydłowiec z przeznaczeniem na plac zabaw
 09  Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i Street Workout w Szydłowcu, przy ul. Kolejowej