Wykaz projektów niedopuszczonych do głosowania

 NAZWA PROJEKTU  UZASADNIENIE
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 396
w miejscowości Rybianka gm. Szydłowiec
Rzeczywisty koszt realizacji projektu znacznie przekroczy kwotę określoną w § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zgodnie z którym koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć połowy kwoty przewidzianej na realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Szydłowiec tj. kwoty 150 000 zł. Po dokonaniu weryfikacji projektu, w oparciu o ceny z realizowanych tegorocznych inwestycji rzeczywisty koszt realizacji przedsięwzięcia, wyniesie ponad 270 000 zł
Budowa przepustu wodnego w ciągu pieszo-jezdnym Budowa przepustu wodnego na działkach 528 i 529 nie jest możliwa bez ingerencji w przylegającą do nich działkę nr 1007, stanowiąca własność Skarbu Państwa na której zlokalizowany jest ciąg pieszo-jezdny. W związku z tym projekt nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, a mianowicie nie jest zlokalizowany na terenach będących w posiadaniu Gminy Szydłowiec gdyż faktyczną jego lokalizacją jest działka nr 1007, której właścicielem jest Skarb Państwa.