Harmonogram

Kategoria: Edycja 2020
Opublikowano: piątek, 05, kwiecień 2019 09:36
Odsłony: 858

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY SZYDŁOWIEC

 1. od 5 kwietnia 2019 r. – kampania informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
 2. do 8 kwietnia 2019 r. - zamieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec informacji o wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zasadach oceny zgłoszonych projektów i zasadach przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości wraz z wzorem formularza zgłoszenia projektu oraz formularza listy poparcia;
 3. od 10 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;
 4. od 13 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów;
 5. do 28 maja 2019 r. – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów niedopuszczonych do głosowania;
 6. od 29 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. – okres wnoszenia odwołań od decyzjio niedopuszczeniu projektu do głosownia;
 7. do 1 czerwca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;
 8. do 7 czerwca 2019 r. – rozpatrywanie odwołań;
 9. do 11 czerwca 2019 r. – opublikowanie wyników rozpatrzonych odwołań;
 10. do 11 czerwca 2019 r.– określenie wzoru formularza karty do głosowania i zamieszczenie go na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
 11. od 12 czerwca 2019 r. do 14 lipca 2019 r. – głosowanie mieszkańców;
 12. od 15 lipca – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;
 13. do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.