Harmonogram

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY SZYDŁOWIEC

  1. od 5 kwietnia 2019 r. – kampania informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
  2. do 8 kwietnia 2019 r. - zamieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec informacji o wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zasadach oceny zgłoszonych projektów i zasadach przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości wraz z wzorem formularza zgłoszenia projektu oraz formularza listy poparcia;
  3. od 10 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;
  4. od 13 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów;
  5. do 28 maja 2019 r. – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów niedopuszczonych do głosowania;
  6. od 29 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. – okres wnoszenia odwołań od decyzjio niedopuszczeniu projektu do głosownia;
  7. do 1 czerwca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;
  8. do 7 czerwca 2019 r. – rozpatrywanie odwołań;
  9. do 11 czerwca 2019 r. – opublikowanie wyników rozpatrzonych odwołań;
  10. do 11 czerwca 2019 r.– określenie wzoru formularza karty do głosowania i zamieszczenie go na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
  11. od 12 czerwca 2019 r. do 14 lipca 2019 r. – głosowanie mieszkańców;
  12. od 15 lipca – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;
  13. do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.