Wykaz projektów niedopuszczonych do głosowania

NAZWA PROJEKTU UZASADNIENIE
Świetlica Powszechna nr 1 im. Józefa Piłsudskiego Na podstawie Uchwały nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu, rozdział 2, § 2, pkt.3, podpunkty 3,7 i 10 zespół stwierdził, że projekt numer 15 „Świetlica Powszechna im. Józefa Piłsudskiego” nie spełnia wymagań formalnych i nie zostanie dopuszczony do głosowania.