Wyniki głosowania

W głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2020 rok oddano łącznie 7512. Wśród wszystkich głosów 1086 kart zostało unieważnionych w związku z nieprawidłowym wypełnieniem, niezgodnym z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Liczba głosów ważnych, oddanych na dane projekty przedstawia się następująco:

 • 01 Przebudowa ul. Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej - 401 głosów.
 • 02 Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 936 głosy
 • 03 Remont drogi gminnej nr 400512W 200m od skrzyżowania z drogą powiatową 384 głosów
 • 04 Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce gminnej nr 144 - 437 głosów
 • 05 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barak - 491 głosów
 • 06 Budowa Lini Oświetleniowej przy drodze Sadek- Sadek Komorniki na długości 900m. - 679 głosów
 • 07 Budowa wydzielonego z jezdni parkingu pojazdów samochodów osobowych przy ul. Chopina w Szydłowcu - 175 głosów
 • 08 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 226 w miejscowości Korzyce - 258 głosów
 • 09 Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 400512 - 213 głosów
 • 10 Rozbudowa i przykrycie sceny plenerowej w miejscowości Wysoka - 177 głosów
 • 11 Altana z grillem w Szydłowcu! - DLA WSZYSTKICH! - 350 głosów
 • 12 Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z pełną dokumentacją techniczną, przy PSP im. bp Jana Chrapka w Majdowie - 1062 głosy
 • 13 Świetlica wiejska w Szydłówku - 716 głosów
 • 14 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej w Szydłowcu - 145 głosów.