Protokół z posiedzenia zespołu ds. budżetu obywatelskiego

pdfProtokół

Projekty dopuszczone do głosowania

Lp. NAZWA PROJEKTU Lokalizacja projektu Szacunkowy koszt

KOD

1. Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowejpdf ikonka Wola Korzeniowa działki nr 582 i 620 77.400 zł 01
2. Remont pozostałych dwóch pomieszczeń w budynku starej Szkoły Podstawowej w Sadku z przeznaczeniem na świetlicę i siłownię.pdf ikonka  Sadek 170, Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej. 85.000 zł 02
3. Przebudowa miasteczka ruchu drogowego.pdf ikonka  Szydłowiec – Osiedle Wschód 120.520 zł 03
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Remontu ulicy Żołnierzy Września 1939 r. oraz części ul. Brzozowej.pdf ikonka  ul. Żołnierzy Września 1939 r. oraz część ul. Brzozowej. 18.000 zł 04
5. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Ciechostowice-Majdów.pdf ikonka  Droga powiatowa łącząca Ciechostowice z Majdowem 77.400 zł 05
6. Siłownia plenerowa przy PSP nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Szydłowcupdf ikonka  Szydłowiec, ul Wschodnia 19 67.000 zł 06
7. Remont drogi gminnej Łazy – do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las)pdf ikonka  Droga gminna od miejscowości Łazy do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las) – działka nr 23 i 1144 149.505,35 zł 07
8. Zagospodarowanie pasa drogowego przy figurce zlokalizowanej przy ul. Kościuszkipdf ikonka  Wola Korzeniowa działka nr 172 6.939 zł 08
9. Kraina dzieci /Plac zabaw/pdf ikonka  26-500 Szydłowiec nr działki 5282/24 Kolejowa-Chopina 24.858 zł 09
10. Modernizacja rowów odwadniających pdf ikonka  Jankowice 87.672 zł 10
11. Przebudowa drogi gminnej nr 373 pdf ikonka Długosz 103.762 zł 11
12. Dokończenie modernizacji boiska przy PSP Wysoka (zamontowanie piłkochwytów)pdf ikonka Wysoka 38, 26-500 Szydłowiec 8.000 zł 12
13. Street workout dla Szydłowcapdf ikonka Szydłowiec, osiedle Wschód, numer działki 5742/7 31.000 zł 13
14. Altana wiejskapdf ikonka Zdziechów plac szkolny. 25.400 zł 14
    Razem: 882.456,35 zł  

Wykaz miejsc do głosowania

lp. Miejsce Adres
 1. Urząd Miejski w Szydłowcu Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1
 2. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowiec, ul. Kolejowa 9B
 3. Barak Halina Tamioła, Barak 35
 4. Chustki Halina Zawadzka, Chustki 60
 5. Ciechostowice Dariusz Mamla, Ciechostowice 9
 6. Hucisko Katarzyna Cukrowska, Hucisko 44
 7. Jankowice Teresa Mrozowska, Jankowice 29
 8. Korzyce Stanisław Stępień, Korzyce 45
 9. Krzcięcin Krystyna Kowalik, Krzcięcin 7
 10. Łazy Jan Karpeta, Łazy 87
 11. Majdów Małgorzata Mamla, Majdów 76
 12. Omięcin Bogusława Lisek, Omięcin 4
 13. Rybianka Jolanta Maliszewska, Długosz 14
 14. Sadek Zygmunt Matla, Sadek 258
 15. Szydłówek I Maria Kowalik, Szydłówek I 79
 16. Szydłówek II Małgorzata Siebyła, Szydłówek II 11
 17. Świerczek Ewa Kaczor, Świerczek 12
 18. Świniów Ewelina Grudzień, Świniów 6
 19. Wilcza Wola Edyta Kamińska-Malmon, Wilcza-Wola 30
 20. Wola Korzeniowa Barbara Rogozińska, Wola Korzeniowa 116
 21. Wysoka Jerzy Derleta, Wysoka 42
 22. Wysocko Stanisław Nowak, Wysocko
 23. Zastronie Anna Cieloch, Zastronie 68
 24. Zdziechów Beata Rzeźnik, Zdziechów 102

Zarządzenie nr 27/17

pdfZarządzenie nr 27/17

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa się następująco:

  1. do 31 marca – ogłoszenie kwoty przeznaczonej na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec,
  2. od 31 marca – kampania informacyjna,
  3. do 4 kwietnia – umieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz w BIP Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec wraz z niezbędnymi formularzami;
  4. od 4 kwietnia do 31 maja – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;
  5. od 1 czerwca do 10 lipca – weryfikacja zgłoszonych projektów;
  6. do 6 lipca – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;
  7. do 15 lipca – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania;
  8. od 16 lipca do 14 sierpnia – głosowanie mieszkańców;
  9. od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;
  10. do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.

Lista poparcia wniosku

pdfLista poparcia wniosku

Karta do głosowania

pdfKarta do głosowania