Wykaz miejsc do głosowania

Urząd Miejski w Szydłowcu Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1
Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowiec, ul. Kolejowa 9B
Sołtys danego sołectwa U Sołtysa danego sołectwa

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania

KOD PROJEKTU NAZWA PROJEKTU
01  Przebudowa ul. Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej
 02  Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu
 03  Remont drogi gminnej nr 400512W 200m od skrzyżowania z drogą powiatową
 04  Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce gminnej nr 144
 05  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barak
 06  Budowa Lini Oświetleniowej przy drodze Sadek- Sadek Komorniki na długości 900m.
 07  Budowa wydzielonego z jezdni parkingu pojazdów samochodów osobowych przy ul. Chopina w Szydłowcu
08 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 226 w miejscowości Korzyce
09 Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 400512
10 Rozbudowa i przykrycie sceny plenerowej w miejscowości Wysoka
11 Altana z grillem w Szydłowcu! - DLA WSZYSTKICH!
12 Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z pełną dokumentacją techniczną, przy PSP im. bp Jana Chrapka w Majdowie
13 Świetlica wiejska w Szydłówku
14 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej w Szydłowcu

Wykaz projektów niedopuszczonych do głosowania

NAZWA PROJEKTU UZASADNIENIE
Świetlica Powszechna nr 1 im. Józefa Piłsudskiego Na podstawie Uchwały nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu, rozdział 2, § 2, pkt.3, podpunkty 3,7 i 10 zespół stwierdził, że projekt numer 15 „Świetlica Powszechna im. Józefa Piłsudskiego” nie spełnia wymagań formalnych i nie zostanie dopuszczony do głosowania.

Zasady oceny zgłoszonych projektów

pdfZasady oceny zgłoszonych projektów