Protokół z posiedzenia zespołu ds. budżetu obywatelskiego

pdfProtokół

Wyniki głosowania

W głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2020 rok oddano łącznie 7512. Wśród wszystkich głosów 1086 kart zostało unieważnionych w związku z nieprawidłowym wypełnieniem, niezgodnym z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Liczba głosów ważnych, oddanych na dane projekty przedstawia się następująco:

 • 01 Przebudowa ul. Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej - 401 głosów.
 • 02 Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 936 głosy
 • 03 Remont drogi gminnej nr 400512W 200m od skrzyżowania z drogą powiatową 384 głosów
 • 04 Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce gminnej nr 144 - 437 głosów
 • 05 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barak - 491 głosów
 • 06 Budowa Lini Oświetleniowej przy drodze Sadek- Sadek Komorniki na długości 900m. - 679 głosów
 • 07 Budowa wydzielonego z jezdni parkingu pojazdów samochodów osobowych przy ul. Chopina w Szydłowcu - 175 głosów
 • 08 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 226 w miejscowości Korzyce - 258 głosów
 • 09 Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 400512 - 213 głosów
 • 10 Rozbudowa i przykrycie sceny plenerowej w miejscowości Wysoka - 177 głosów
 • 11 Altana z grillem w Szydłowcu! - DLA WSZYSTKICH! - 350 głosów
 • 12 Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z pełną dokumentacją techniczną, przy PSP im. bp Jana Chrapka w Majdowie - 1062 głosy
 • 13 Świetlica wiejska w Szydłówku - 716 głosów
 • 14 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej w Szydłowcu - 145 głosów.

Wykaz miejsc do głosowania

Urząd Miejski w Szydłowcu Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1
Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowiec, ul. Kolejowa 9B
Sołtys danego sołectwa U Sołtysa danego sołectwa

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania

KOD PROJEKTU NAZWA PROJEKTU
01  Przebudowa ul. Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej
 02  Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu
 03  Remont drogi gminnej nr 400512W 200m od skrzyżowania z drogą powiatową
 04  Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce gminnej nr 144
 05  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barak
 06  Budowa Lini Oświetleniowej przy drodze Sadek- Sadek Komorniki na długości 900m.
 07  Budowa wydzielonego z jezdni parkingu pojazdów samochodów osobowych przy ul. Chopina w Szydłowcu
08 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 226 w miejscowości Korzyce
09 Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 400512
10 Rozbudowa i przykrycie sceny plenerowej w miejscowości Wysoka
11 Altana z grillem w Szydłowcu! - DLA WSZYSTKICH!
12 Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z pełną dokumentacją techniczną, przy PSP im. bp Jana Chrapka w Majdowie
13 Świetlica wiejska w Szydłówku
14 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej w Szydłowcu

Wykaz projektów niedopuszczonych do głosowania

NAZWA PROJEKTU UZASADNIENIE
Świetlica Powszechna nr 1 im. Józefa Piłsudskiego Na podstawie Uchwały nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu, rozdział 2, § 2, pkt.3, podpunkty 3,7 i 10 zespół stwierdził, że projekt numer 15 „Świetlica Powszechna im. Józefa Piłsudskiego” nie spełnia wymagań formalnych i nie zostanie dopuszczony do głosowania.