Wykaz projektów wybranych do realizacji w roku 2019

KOD
PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

ILOŚĆ
WAŻNIE
ODDANYCH
GŁOSÓW

KOSZ
PROJEKTU
05 Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m 1328 149.760,-
04 Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III 943 100.000,-
06 Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłówku” 590 48.000,-
ŁĄCZNY KOSZT: 297.760,-

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

pdfProtokół Nr 3/2018

Wykaz projektów niedopuszczonych do głosowania

 NAZWA PROJEKTU  UZASADNIENIE
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 396
w miejscowości Rybianka gm. Szydłowiec
Rzeczywisty koszt realizacji projektu znacznie przekroczy kwotę określoną w § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zgodnie z którym koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć połowy kwoty przewidzianej na realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Szydłowiec tj. kwoty 150 000 zł. Po dokonaniu weryfikacji projektu, w oparciu o ceny z realizowanych tegorocznych inwestycji rzeczywisty koszt realizacji przedsięwzięcia, wyniesie ponad 270 000 zł
Budowa przepustu wodnego w ciągu pieszo-jezdnym Budowa przepustu wodnego na działkach 528 i 529 nie jest możliwa bez ingerencji w przylegającą do nich działkę nr 1007, stanowiąca własność Skarbu Państwa na której zlokalizowany jest ciąg pieszo-jezdny. W związku z tym projekt nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, a mianowicie nie jest zlokalizowany na terenach będących w posiadaniu Gminy Szydłowiec gdyż faktyczną jego lokalizacją jest działka nr 1007, której właścicielem jest Skarb Państwa.

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania

 KOD PROJEKTU  NAZWA PROJEKTU
 01  Modernizacja placu zabaw – osiedle przy Placu Marii Konopnickiej
 02  Budowa chodnika przy ul. Hubala
 03  Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowej
 04  Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III
 05  Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m
 06  Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłówku”
 07  Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec
 08  Zagospodarowanie działki nr 144 w miejscowości Świerczek gm. Szydłowiec z przeznaczeniem na plac zabaw
 09  Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i Street Workout w Szydłowcu, przy ul. Kolejowej

Informacja o zmianie nazw projektów

W związku z koniecznością dostosowania nazw projektów do wymagań stosowanych przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Szydłowiec zmianie uległy nazwy następujących projektów:

Nazwa projektu w zgłoszeniu  Nazwa projektu po zmianie
 Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze gminnej Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m  Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m
 Zielone boisko w Szydłówku  Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłówku”
 Przebudowa drogi gminnej nr 396  Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 396 w miejscowości Rybianka gm. Szydłowiec
 Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika i przebudowę drogi gminnej w Sadku  Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec
 Adaptacja działki nr 144 m. Świerczek. Plac zabaw.  Zagospodarowanie działki nr 144 w miejscowości Świerczek gm. Szydłowiec z przeznaczeniem na plac zabaw
 Plac zabaw, siłownia plenerowa, Street Workout  Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i Street Workout w Szydłowcu, przy ul. Kolejowej

Wykaz miejsc do głosowania

lp. Miejsce Adres
 1. Urząd Miejski w Szydłowcu Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1
 2. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowiec, ul. Kolejowa 9B
 3. Barak Halina Tamioła, Barak 35
 4. Chustki Halina Zawadzka, Chustki 60
 5. Ciechostowice Dariusz Mamla, Ciechostowice 9
 6. Hucisko Katarzyna Cukrowska, Hucisko 44
 7. Jankowice Teresa Mrozowska, Jankowice 29
 8. Korzyce Stanisław Stępień, Korzyce 45
 9. Krzcięcin Krystyna Kowalik, Krzcięcin 7
 10. Łazy Aneta Karpeta, Łazy 114
 11. Majdów Małgorzata Mamla, Majdów 76
 12. Omięcin Bogusława Lisek, Omięcin 4
 13. Rybianka Jolanta Maliszewska, Długosz 14
 14. Sadek Zygmunt Matla, Sadek 258
 15. Szydłówek I Maria Kowalik, Szydłówek I 79
 16. Szydłówek II Małgorzata Siebyła, Szydłówek II 11
 17. Świerczek Ewa Kaczor, Świerczek 12
 18. Świniów Ewelina Grudzień, Świniów 6
 19. Wilcza Wola Edyta Kamińska-Malmon, Wilcza-Wola 30
 20. Wola Korzeniowa Barbara Rogozińska, Wola Korzeniowa 116
 21. Wysoka Jerzy Derleta, Wysoka 42
 22. Wysocko Stanisław Nowak, Wysocko
 23. Zastronie Anna Cieloch, Zastronie 68
 24. Zdziechów Beata Rzeźnik, Zdziechów 102