Zasady oceny zgłoszonych projektów

pdfZasady oceny zgłoszonych projektów

Wymagania formalne zgłaszanych projektów

pdfWymagania formalne

Lista poparcia projektu

word Lista poparcia projektu

Formularz zgłoszenia projektu

word Formularz zgłaszania projektu

Harmonogram

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY SZYDŁOWIEC

 1. od 5 kwietnia 2019 r. – kampania informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
 2. do 8 kwietnia 2019 r. - zamieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec informacji o wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zasadach oceny zgłoszonych projektów i zasadach przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości wraz z wzorem formularza zgłoszenia projektu oraz formularza listy poparcia;
 3. od 10 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;
 4. od 13 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów;
 5. do 28 maja 2019 r. – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów niedopuszczonych do głosowania;
 6. od 29 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. – okres wnoszenia odwołań od decyzjio niedopuszczeniu projektu do głosownia;
 7. do 1 czerwca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;
 8. do 7 czerwca 2019 r. – rozpatrywanie odwołań;
 9. do 11 czerwca 2019 r. – opublikowanie wyników rozpatrzonych odwołań;
 10. do 11 czerwca 2019 r.– określenie wzoru formularza karty do głosowania i zamieszczenie go na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
 11. od 12 czerwca 2019 r. do 14 lipca 2019 r. – głosowanie mieszkańców;
 12. od 15 lipca – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;
 13. do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.

Kwota środków do wydatkowania

Kwota środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego gminy Szydłowiec w 2020 r. wynosi 383.808 zł.