Formularze oceny formalnej wniosków

PDF Formularze oceny formalnej wniosków

Rejestr złożonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 2016

lp. Data wpływu Nazwa projektu Szacunkowy koszt Dane wnioskodawcy
 1. 17.07.2015 Budowa ul. Górnej w Szydłowcu na odcinku od ul. Partyzantów do dz. Nr 2657/2 – Etap I Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRiD 50 000,00 zł Albert Krzewiński
 2. 22.07.2015 Plac rekreacyjno-sportowy "Nad Zalewem" 189 900,32 zł Marek Artur Koniarczyk
 3. 28.07.2015 Budowa chodnika w Woli Korzeniowej 110 000,00 zł Barbara Rogozińska
 4. 30.07.2015 Zamłynie nie z tej ziemi 300 000,00 zł Inga Pytka–Sobutka
 5. 31.07.2015 Boisko do piłki plażowej 5 000,00 zł Paulina Zugaj
 6. 31.07.2015 Świetlica sołecka 30 000,00 zł Beata Rzeźnik
 7. 31.07.2015 Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej 100 000,00 zł Leszek Jakubowski
 8. 31.07.2015 Pumptrack – Rowerowy plac zabaw w Szydłowcu 200 000,00 zł Katarzyna Jedlińska
 9. 31.07.2015 Siłownie zewnętrzne 160 000,00 zł Marek Zdziech
 10. 31.07.2015 Zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 25 000,00 zł Jerzy Pijarski
 11. 31.07.2015 Budowa linii oświetleniowej 21 000,00 zł Małgorzata Siebyła
 12. 31.07.2015 Siłownia plenerowa 73 431,00 zł Dariusz Mamla
 13. 31.07.2015 Budowa rowu i poboczy przy drodze gminnej w sołectwie Świerczek 20 000,00 zł Ewa Kaczor

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na rok 2016, ich weryfikacji, głosowania i ogłoszenia wyników:

1) 1 - 31 lipca – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;

2) 1 - 15 sierpnia – weryfikacja zgłoszonych projektów;

3) do 18 sierpnia – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania;

4) od 19 sierpnia do 10 września – głosowanie mieszkańców;

5) do 18 września – ogłoszenie wyników głosowania.

Wykaz punktów do głosowania

lp. Miejsce Adres
 1. Urząd Miejski w Szydłowcu Szydłowiec, Rynek Wielki 1
 2. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowiec, Kolejowa 9B
 3. Barak Halina Tamioła, Barak 35
 4. Chustki Halina Zawadzka, Chustki 60
 5. Ciechostowice Dariusz Mamla, Ciechostowice 9
 6. Hucisko Katarzyna Cukrowska, Hucisko 44
 7. Jankowice Teresa Mrozowska, Jankowice 29
 8. Korzyce Stanisław Stępień, Korzyce 45
 9. Krzcięcin Krystyna Kowalik, Krzcięcin 7
 10. Łazy Jan Karpeta, Łazy 87
 11. Majdów Małgorzata Mamla, Majdów 76
 12. Omięcin Bogusława Lisek, Omięcin 4
 13. Rybianka Jolanta Maliszewska, Długosz 14
 14. Sadek Zygmunt Matla, Sadek 258
 15. Szydłówek I Maria Kowalik, Szydłówek I 79
 16. Szydłówek II Małgorzata Siebyła, Szydłówek II 11
 17. Świerczek Ewa Kaczor, Świerczek 12
 18. Świniów Ewelina Grudzień, Świniów 6
 19. Wilcza Wola Edyta Kamińska-Malmon, Wilcza – Wola 30
 20. Wola Korzeniowa Barbara Rogozińska, Wola Korzeniowa 116
 21. Wysoka Jerzy Derleta, Wysoka 42
 22. Wysocko Stanisław Nowak, Wysocko
 23. Zastronie Anna Cieloch, Zastronie 68
 24. Zdziechów Beata Rzeźnik, Zdziechów 102